Tag lø­be­tø­jet på

BT - - WEEKEND -

Du ken­der det ga­ran­te­ret – du kom­mer tra­et hjem fra ar­bej­de. Vil ger­ne lø­be en tur, men først skal du li­i­i­i­ge: Se en se­rie, ryd­de op og la­ve mad til bør­ne­ne. In­den du ved af det, er ti­den gå­et, og du kom al­drig ud af dø­ren. Tag tø­jet på med det sam­me, du kom­mer hjem fra ar­bej­de. Der­ef­ter kan du la­ve al­le de ting, du skal nå. Ba­re du ik­ke ta­ger tø­jet af igen, med­min­dre det er klamt og sve­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.