Tip til fora­el­dre

BT - - WEEKEND -

Li­ge­som uen­ga­ge­re­de me­d­ar­bej­de­re ik­ke er no­gen ge­vinst for en ar­bejds­plads, så er dov­ne te­e­na­ge­re roden til alt ondt i fa­mi­li­en. I bo­gen ’Opgiv ik­ke din te­e­na­ger’ gi­ver for­fat­ter Ma­rie Kraul tip til, hvor­dan man ind­dra­ger de un­ge i hus­ar­bej­det for at ska­be et bed­re ar­bejds­fa­el­les­skab. Nyt Nor­disk For­lag, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.