ALARM

BT - - NYHEDER -

Nord­s­ja­el­land

Be­last­ning: En del af de nord­s­ja­el­land­ske be­tjen­te bli­ver sendt til Rød­byhavn seks gan­ge om året og med ef­ter­føl­gen­de af­spad­se­ring sva­rer det til om­kring fi­re må­ne­der, de er truk­ket ud af den dag­li­ge drift.

Kø­ben­havn

Be­last­ning: Fra før­ste april har Kø­ben­havns Po­li­ti over­ta­get stør­ste­delen af be­vogt­nings­op­ga­ver­ne af blandt an­det sy­na­go­gen. Det an­slås, at der mang­ler om­kring 80 be­tjen­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.