’Vi gør alt for at fin­de løs­nin­ger’

BT - - NYHEDER -

SVAR PÅ KRI­TIK BT har fo­re­lagt Justits­mi­ni­ste­ri­et Gal­lup-un­der­sø­gel­sen samt kri­tik­ken fra po­li­ti­for­e­nin­ger­nes for­mand, men her hen­vi­ser man til Ven­stres retsord­fø­rer Pre­ben Bang Hen­rik­sen, som sva­rer på kri­tik­ken.

»Det må va­e­re op til de lo­ka­le po­li­ti­di­rek­tø­rer og Rigs­po­li­ti­et at af­gø­re, hvor­dan der pri­o­ri­te­res, men hav­de vi haft et re­ser­vepo­li­ti, så hav­de vi sat det ind. Men vi kan ik­ke stam­pe en ene­ste ek­stra po­li­ti­mand op af jor­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.