Kron­hjort løb ind i bu­tik i Hjør­ring

BT - - NYHEDER -

Bu­tiks­per­so­na­le og kun­der fik sig lørdag for­mid­dag en vold­som og no­get us­a­ed­van­lig op­le­vel­se, da en kron­hjort plud­se­lig kom lø­ben­de ind gen­nem ho­ved­dø­ren hos T. Han­sen på Fre­de­riks­havns­vej i Hjør­ring. Det skri­ver nord­jy­ske.dk.

»Det var helt vildt. Jeg stod ved di­sken og var ved at eks­pe­de­re en kun­de, og plud­se­lig kom kron­hjor­ten lø­ben­de ind gen­nem bu­tik­ken, så kun­der­ne sprang til si­de for dy­ret. Jeg tro­e­de først, det var en hest, men fik så set ge­vi­ret. Og li­ge i ha­e­le­ne på dy­ret kom der en ja­e­ger lø­ben­de. Han hav­de set dy­ret ude på Fre­de­riks­havns­vej og var fulgt ef­ter det ind i bu­tik­ken. Han sag­de, at det var en kron­hjort,« for­kla­rer souschef Mar­tin Pe­der­sen, T. Han­sen i Hjør­ring til Nord­jy­ske. Kron­hjor­ten var øjen­syn­lig lø­bet over Fre­de­riks­havns­vej og ble­vet så for­s­kra­ek­ket, at den i sin for­vir­ring løb ind i bu­tik­ken, hvor det 80 ki­lo tun­ge dyr skab­te pa­nik blandt kun­der og an­sat­te. Ef­ter en halv ti­mes tid - og med hja­elp til af­spa­er­ring fra po­li­ti­et - lyk­ke­des det at få kron­hjor­ten ud gen­nem en bag­ind­gang. Her­fra løb den over mod et skov­om­rå­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.