To un­ge dren­ge dømt for vold: Ta­e­ve­de 14-årig

BT - - NYHEDER -

To dren­ge på 16 år er idømt 30 da­ges be­tin­get fa­engsel, for­di de har slå­et og spar­ket en 14-årig elev på Engsko­vsko­len i Nør­re Jern­lø­se i Holbaek Kom­mu­ne. Det skri­ver nord­ve­st­nyt.dk. Iføl­ge avi­sen slog og spar­ke­de de to dren­ge den 14-åri­ge, for­di han an­gi­ve­ligt hav­de mob­bet en lil­le­bror til en af de 16-åri­ges kam­me­ra­ter. Den vol­de­li­ge epi­so­de fandt sted 3. novem­ber, da de to dren­ge op­søg­te den 14-åri­ge i hans klas­se­va­e­rel­se på sko­len. Her for­søg­te de at få den 14-åri­ge til at stop­pe mob­nin­gen. Men dren­ge­nes løf­te­de pe­ge­fin­gre udar­te­de sig og end­te med, at de to 16-åri­ge slog og spar­ke­de den 14-åri­ge én gang. I ret­ten i Holbaek er­kend­te dren­ge­ne vol­den. En tred­je dreng, en 15-årig, der be­fandt sig i klas­se­va­e­rel­set, blev fri­kendt, for­di ret­ten ik­ke men­te, at han var klar over, hvad der skul­le ske. Ud­over be­tin­get fa­engsel skal de to døm­te føl­ge et for­løb, der skal for­hin­dre, at de igen sid­der som sig­te­de for­an en dom­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.