Re­to­ri­ke­rens dom: Han ero­brer plads

BT - - NYHEDER -

Da­ni­el Poul­sen og Lou­i­se Jes­per­sen med bør­ne­ne Martha, Ag­nes og Cla­ra Kaj Tarp Ja­na Ste­indl, Leo­nie Gots­chalk og Ca­ri­na De­ri­cks PEN­SION ’Prinsen var der!’ Net­op den sa­et­ning tror for­fat­ter og kom­men­ta­tor Klaus Kjøl­ler, at al­le de folk, der i går var vid­ne til fød­sels­dag­fejring på Slot­plad­sen, vil gå hjem og forta­el­le. Og så­le­des har prins Henrik det se­ne­ste år på sin helt egen må­de ero­bret plads. »Han er jo ik­ke ble­vet kon­ge, men det er lyk­ke­des for ham at kom­me til at fyl­de me­re det se­ne­ste år, sam­ti­dig med at han be­va­rer fa­ca­den of­fi­ci­elt,« si­ger Klaus Kjøl­ler ef­ter at ha­ve iagt­ta­get dagens bal­kons­ce­ne og det se­ne­ste års skri­ve­ri­er om kon­ge­hu­set.

Sid­ste år til Dron­nin­gens fejring ude­blev han - of­fi­ci­elt på grund af syg­dom - men rej­ste så få da­ge ef­ter til ud­lan­det. Der­med stjal hans Det er lyk­ke­des for ham at kom­me til at fyl­de me­re det se­ne­ste år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.