’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Født i 1979 i Roskil­de Gift med Mar­tin Lyng­bo, to børn Fol­ke­tings­med­lem for det Ra­di­ka­le Ven­stre og ud­dan­net cand. sci­ent.pol. Fik 4.564 per­son­li­ge stem­mer ved val­get i 2015 Der er og­så dan­ske­re, der sa­el­ger hash. Det er ik­ke sa­er­lig dansk. Der er og­så dan­ske­re, der vold­ta­ger de­res døtre. Det er hel­ler ik­ke sa­er­lig dansk. Der er og­så dan­ske­re, der slår de­res ko­ner ihjel. Vi må ba­re in­drøm­me, at al­le sam­fund har bøl­ler og folk, der be­går dum­me og gra­en­se­over­skri­den­de ting. Og ja, det er et an­greb på dan­ske va­er­di­er, men det er ik­ke va­er­di­er fra et an­det land. Det er ba­re va­er­di­er, der ik­ke hø­rer no­gen som helst ste­der hjem­me En mand med et vå­ben er ik­ke ba­re en mand med et vå­ben. Po­li­ti­et er ud­dan­net til at be­skyt­te ci­vi­le i freds­tid. Sol­da­ter er ud­dan­net til at ned­ka­em­pe fjen­der i krigszo­ner. Det er to me­get for­skel­li­ge ting

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.