San­ders la­eg­ger skat­te­pa­pi­rer frem ef­ter pres

BT - - NYHEDER -

Den selv­prok­la­me­re­de de­mo­kra­ti­ske so­ci­a­list Ber­nie San­ders frem­lag­de nat­ten til lørdag dansk tid si­ne skat­te­pa­pi­rer. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Of­fent­lig­gø­rel­sen af San­ders’ skat­te­pa­pi­rer sker, ef­ter at hans mod­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton i en de­bat tors­dag stil­le­de sig ufor­stå­en­de over­for, at se­na­to­rens skat­te­pa­pi­rer ik­ke var of­fent­li­ge. Hil­lary Cl­in­ton har tid­li­ge­re selv på sin hjem­mesi­de frem­lagt si­ne skat­te­pa­pi­rer fra 2007-2014.

Iføl­ge skat­te­pa­pi­rer­ne tjen­te Ber­nie San­ders sam­men med sin ko­ne Ja­ne 205.271 dol­lar i 2014. De­mo­kra­ten be­tal­te 13,5 pro­cent i skat, hvil­ket er 27.653 dol­lar.

Pa­pi­rer­ne vi­ser og­så, at ae­g­te­par­ret Ber­nie og Ja­ne gav 8.350 dol­lar til vel­gø­ren­hed i skat­te­å­ret 2014. Det er isa­er blandt de­mo­kra­ter nor­malt, at pra­esi­dent­kan­di­da­ter frem­la­eg­ger de­res skat­te­pa­pi­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.