Nor­di­ske lan­de døm­mer Uber for ulov­lig pirat­kør­sel

BT - - NYHEDER -

To chauf­fø­rer er for ny­lig ble­vet idømt bø­der i Hels­inki Tings­ret for kø­re for taxa-tje­ne­sten Uber uden taxa-li­cen­ser. Det er de før­ste dom­stols­af­gø­rel­ser om Uber i Fin­land. Og­så i Sve­ri­ge og Nor­ge har dom­sto­le­ne af­gjort, at Ubers chauf­fø­rer kø­rer ulov­lig pirat­kør­sel.

Men selv om Uber blev po­li­ti­an­meldt af Tra­fiks­ty­rel­sen i Dan­mark helt til­ba­ge i 2014, har de dan­ske dom­sto­le end­nu ik­ke ta­get stil­ling, skri­ver Fag­bla­det 3F.

Den ene af de fin­ske chauf­fø­rer, en 23-årig mand, blev idømt 25 dag­bø­der. Oveni skal man­den til­ba­ge­be­ta­le sta­ten over 12.000 eu­ro, som han tjen­te som Uber-chauf­før i tre en halv må­ned. Dom­men kan an­kes, skri­ver avi­sen Uu­si Suo­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.