’Hil­lary er en joke og Ber­nie San­ders er kom­mu­nist’

BT - - NYHEDER -

Den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump fort­sat­te sin vel­kend­te re­to­rik, da han i går tal­te til si­ne føl­ge­re i sta­ten Con­necti­cut:

»Hil­lary Cl­in­ton er en joke. Hil­lary Cl­in­ton ved in­tet om han­del. Hun ved in­tet om for­ret­ning, bort­set fra at få for­ret­ning og pen­ge ind på sin egen kon­to med al­le mid­ler.«

Og bag­ef­ter var tu­ren kom­met til Ber­nie San­ders:

»Alt­så, grund­la­eg­gen­de er han kom­mu­nist. Hvad po­k­ker, skal vi va­el­ge en kom­mu­nist?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.