Pa­ven

BT - - NYHEDER -

LES­BOS Flygt­nin­ge og mi­gran­ter ka­ste­de sig gra­e­den­de ved hans fød­der, kys­se­de hans ha­en­der og bad pa­ve Frans om hja­elp, da han i går be­søg­te en flygt­nin­ge­lejr på den gra­e­ske ø Les­bos, der har spil­let en cen­tral rol­le un­der den eu­ro­pa­ei­ske flygt­nin­ge­kri­se. I den ka­o­ti­ske ind­heg­ne­de lejr på den gra­e­ske ø var det bå­de børn og voks­ne, som bad pa­ven om hja­elp, for­di de­res fort­sat­te rej­se er ble­vet for­hin­dret af EU, der har be­slut­tet at luk­ke en flygt­nin­ge­ru­te, som over en mil­li­on har be­nyt­tet si­den be­gyn­del­sen af 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.