Fle­re lej­lig­he­der blev evaku­e­ret ved en brand i Es­b­jerg

BT - - NYHEDER -

En mand kom til ska­de, og fle­re lej­lig­he­der blev evaku­e­ret i for­bin­del­se med en brand i Es­b­jerg.

»Der var en kraf­tig røg­ud­vik­ling fra en lej­lig­hed i Nør­vang. Hvor me­get brand der har va­e­ret, ved jeg ik­ke,« si­ger vagt­chef ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti Ivan Go­hr Jensen.

I for­bin­del­se med bran­den blev lej­lig­he­der­ne om­kring den bra­en­den­de evaku­e­ret.

En mand er kom­met til ska­de og skal mu­lig­vis over­fø­res til Rigs­ho­spi­ta­let, men kort ef­ter klok­ken 13.30 var det spar­somt med op­lys­nin­ger.

»Der er ta­le om fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger. Jeg har end­nu ik­ke det ful­de over­blik,« un­der­stre­ger Ivan Go­hr Jensen.

Iføl­ge oplys­nin­ger­ne skal der dog ik­ke va­e­ret kom­met fle­re per­so­ner til ska­de ved bran­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.