Ver­dens­bas­sist klar til BT-løb

BT - - DEBAT -

LØB kan man si­ge, at jeg har få­et løb un­der hu­den. Jeg el­sker tra­e­nin­gen og velva­e­ret bag­ef­ter. Jeg lø­ber med mu­sik i ører­ne. Nej, al­drig min egen,« ler han.

Chris Minh Doky til­meld­te sig BT Halv­ma­rat­hon al­le­re­de i sep­tem­ber som en af de før­ste.

»Det var et af de få løb, jeg kend­te, og jeg vil­le gi­ve mig selv et mål og et in­ci­ta­ment for at øge tra­e­nin­gen,« si­ger han og til­fø­jer: ’Jeg skal nok kom­me igen­nem’ »Jeg er spa­endt på, hvor­dan jeg kla­rer den. Hjer­nen er lidt skep­tisk, men krop­pen si­ger o.k. for de 21 ki­lo­me­ter. Jeg skal nok kom­me igen­nem.«

Chris Minh Doky er en af kron­prins Fre­de­riks na­e­re ven­ner og vil kun­ne få et par nyt­ti­ge tip af den kon­di­tions­sta­er­ke kron­prins.

BT Halv­ma­rat­hon fra Kon­gens Lyng­by til Rund­for­bi Sta­dion i Na­e­rum er Dan­marks ae­ld­ste halv­ma­ra­ton.

SNIKs for­års­klas­si­ker lø­bes for 37. gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.