6 øvel­ser, der fore­byg­ger ska­der

BT - - DEBAT -

KNAE OG BAG­LÅR: Ba­ek­ken­løft Lig på ryg­gen med bø­je­de knae Sug nav­len ind og lav flad ma­ve Løft ba­ek­ke­net op, så hof­ten bli­ver helt ud­strakt Sa­enk og løft lang­somt KNAE OG BAG­LÅR: Ba­ek­ken­løft – ét ben HOF­TE OG KNAE: Hof­tens udad­fø­rer Så­dan gør du: Hav en ela­stik om­kring beg­ge an­k­ler Stå på ét ben Bøj en smu­le i det knae, du står på, så du står sta­bilt Før det an­det ben lang­somt skråt bag­ud og til­ba­ge igen Fo­ku­ser he­le ti­den på at hol­de kna­e­et på det ben, du står på, sta­bilt BAG­LÅR OG KNAE: Tra­ek til bal­de Så­dan gør du: Lig på ma­ven med strak­te ben Hav en lang tra­e­nings­e­la­stik fast­gjort om an­k­len Før fo­den op til bal­den, ind­til kna­e­et er bø­jet 90 gra­der Sa­enk fo­den ro­ligt igen

Lig på ryg­gen med bø­je­de knae Sug nav­len ind og lav flad ma­ve Løft nu det ene ben, så det hol­des strakt i luf­ten, mens kna­e­e­ne sta­dig er ved si­den af hin­an­den Løft ba­ek­ke­net op, så hof­ten bli­ver helt ud­strakt Sa­enk og løft lang­somt Ud­fø­res for beg­ge ben

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.