To dy­re­pas­se­re dra­ebt af ti­gre

BT - - DEBAT -

Mi­a­mi: An­greb fra ti­gre ko­ste­de fredag dy­re­pas­se­re li­vet to for­skel­li­ge ste­der i ver­den. I Palm Beach Zoo i den ame­ri­kan­ske del­stat Fl­o­ri­da blev en 38-årig dy­re­pas­ser dra­ebt af en ma­lay­sisk han­ti­ger i et om­rå­de, som pu­bli­kum ik­ke har ud­syn til. Den kvin­de­li­ge dy­re­pas­ser blev an­gre­bet i ha­vens så­kald­te nat­hus, som er de­sig­net til at hol­de per­so­na­le og dyr ad­skilt. Den zoo­lo­gi­ske ha­ve, der har over 300.000 be­sø­gen­de om året, er ind­til vi­de­re luk­ket. Det er ik­ke klar­lagt, hvor­for ti­ge­ren be­fandt sig i nat­hu­set.

I El Salva­dor dra­eb­te en hvid ti­ger fredag og­så en dy­re­pas­ser i en pri­vat zoo i det mel­le­ma­me­ri­kan­ske land. Dy­re­pas­se­ren over­holdt iføl­ge lo­kalt po­li­ti ik­ke sik­ker­heds­for­skrif­ter­ne, da han vil­le fodre det sto­re kat­te­dyr. Den hvi­de ti­ger er en sja­el­den va­ri­ant af den ben­gal­ske ti­ge­rart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.