Pen­ge kan gø­re dig lyk­ke­li­ge­re

BT - - DEBAT -

Pen­ge kan sag­tens gø­re dig me­re lyk­ke­lig – hvis du bru­ger dem på en må­de, der pas­ser til din per­son­lig­hed. Det skri­ver for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge i et nyt stu­die. »Vo­res re­sul­ta­ter in­di­ke­rer, at det at bru­ge pen­ge på pro­duk­ter, der hja­el­per os til at ud­tryk­ke, hvem vi er som in­di­vi­der, kan vi­se sig at va­e­re li­ge så vig­tigt for vo­res vel­be­fin­den­de som at fin­de det rig­ti­ge job, det rig­ti­ge na­bo­lag el­ler end­da de rig­ti­ge ven­ner og part­ne­re,« si­ger ph.d. San­dra Matz fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.