Post­bud­det er sja­el­dent fa­de­ren

BT - - DEBAT -

Ryg­tet om, at man­ge ma­end op­dra­ger børn, der i vir­ke­lig­he­den slet ik­ke er de­res eg­ne, har ik­ke me­get med vir­ke­lig­he­den at gø­re, vi­ser et nyt stu­die fra Kat­ho­lie­keU­ni­ver­si­teitLe­u­ven i Bel­gi­en. Fa­eno­me­net med ’fal­ske’ fa­ed­re er nem­lig en sja­el­den­hed. »Over­ra­sken­de nok er den an­slå­e­de an­del af ’fal­ske’ fa­ed­re hos men­ne­ske­li­ge be­folk­nings­grup­per ret lav og kun om­kring én el­ler to pro­cent,« si­ger Maar­tenLar­mu­e­seau, som er po­st­doc ved Kat­ho­lie­keU­ni­ver­si­teitLe­u­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.