Ester

BROHUS

BT - - DEBAT -

Hvil­ke fejl ved an­dre har du let­test ved at ba­e­re over med? Beskriv dig selv: Hvad er din stør­ste styr­ke? Din stør­ste fejl: Hvad me­ner du er den vig­tig­ste livs­vis­dom? Hvad kan dan­sker­ne la­e­re af de co­un­try­el­sken­de ame­ri­ka­ne­re? Hvis du hav­de ho­ved­rol­len i en kendt film el­ler se­rie, hvem var du så? 54 – co­un­trysan­ge­r­in­de - bor i He­den­sted

Jeg kan ba­e­re over med man­ge fejl og er ik­ke na­er­ta­gen­de – an­dres fejl er de­res eg­ne. Jeg er lil­le og hur­tig. At jeg tror på mig selv Nog­le vil me­ne, jeg snak­ker for me­get, men på den an­den si­de er min stem­me al­tid varm og klar. SØN­DAG 17. APRIL 2016 Tro­en på det go­de i an­dre, ind­til det mod­sat­te er be­vist. At det er helt fint at si­ge pa­e­ne ord om sig selv. Wil­ma i Fl­ints­to­ne – hun har en løs­ning på alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.