Por­no­ens vej

Har bredt sig la­en­ge in­den vo­res tids­reg­ning. Hvor po­r­no tid­li­ge­re var for de få, er den i dag til­ga­en­ge­lig for al­le

BT - - DEBAT -

Idag kan vi al­le hur­tigt fore­vi­ge og de­le de al­ler­mest in­ti­me si­der af os selv og ven­ner­ne med om­ver­de­nen blot med et tryk el­ler to på mo­bi­len. Men ud­bre­del­sen af nø­gen­bil­le­der er langt­fra ny. Tid­li­ge­re måt­te der dog ar­bej­des lidt me­re - og of­te i det skjul­te - for at de­le el­ler ny­de an­dres nø­gen­hed. Al­le med en in­ter­net­for­bin­del­se har i dag ad­gang til så godt som alt, hvad hjer­tet be­ga­e­rer af seksu­el­le bil­le­der og film. Med ad­gan­gen til let­bejten­te vi­deo­de­lings­si­der er det mu­ligt for al­le at de­le eg­ne el­ler se på an­dres seksu­el­le even­tyr.

Ama­tø­rer strea­mer og op­ta­ger sex i al­le af­skyg­nin­ger og de­ler de­res ly­ster med he­le ver­den via net­tet. så me­get, at for­ti­dens stor­sa­el­gen­de sex-fan­ta­si-ma­ga­sin Play­boy har måt­tet fin­de an­dre ve­je.

Fra marts-num­me­ret i år er det slut med ’fron­tal nø­gen­hed’, som Hugh Hef­ners me­re end 60 år gam­le ma­ga­sin el­lers har haft så stor suc­ces med. Nø­gen­hed og sex er til­sy­ne­la­den­de ble­vet så let til­ga­en­ge­ligt, at det ik­ke la­en­ge­re er helt så let at tje­ne pen­ge på ’det sa­ed­van­li­ge’, som det var en­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.