MIT FOTOALBUM

BT - - DEBAT -

Ester Brohus (født 1961) er san­ger og sangskri­ver. Al­le­re­de som barn op­t­rå­d­te hun med sin fa­mi­lie med kri­sten mu­sik, sa­er­ligt gospel. Midt i 1980’er­ne be­gynd­te hun at ar­bej­de med si­ne eg­ne san­ge med in­spira­tion fra ame­ri­kansk co­un­tryro­ck. Hen­des de­butal­bum The Per­fect Way fra 1992 blev be­gyn­del­sen på en ud­vik­ling, der har gjort hen­de til en cen­tral kunst­ner i dansk co­un­try og folkro­ck. Ti­tel­san­gen, der var skre­vet af Sø­ren Ja­cob­sen og Ivan Pe­der­sen, blev et stort hit. Ved Dansk Gram­my 2002 modt­og hun tre pri­ser for Poor Pret­ty Litt­le Me, bl.a. pri­sen som bed­ste dan­ske folk-sangskri­ver. Blev og­så no­mi­ne­ret til pri­sen »Årets dan­ske folk-vo­ka­list« ved Da­nish Mu­sic Awards Folk. Har ud­gi­vet 9 pla­der - 1992: The Per­fect Way 1994: The Let­ter 1995: Heart Of De­sert Lon­ging 1998: Hap­py to be lo­ne­ly 2001: Poor Pret­ty Litt­le Me 2002: Co­me To Me 2004: When Ti­me Co­mes 2006: The Per­fect Way – Best Of 2010: Co­m­ing Ho­me I or­den at drop­pe lek­tier­ne

1.

Banjo og gu­i­tar

2.

Idra­ets­hal­ler og Roskil­de Festi­val

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.