Dan­ske ro­e­re i fi­na­le ef­ter må­l­fo­to

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ro­er­ne Mads Ras­mus­sen og Ras­mus Qu­ist er med mindst mu­li­ge mar­gin klar til at ro A-fi­na­len ved årets før­ste Wor­ld Cup, der fin­der sted i Va­re­se i Ita­li­en.

De re­ge­ren­de OL-guld­vin­de­re i letva­egts­dob­beltscul­ler blev i går num­mer tre i de­res se­mi­fi­na­le, og de tre bed­ste bå­de avan­ce­rer til fi­na­len.

Mads Ras­mus­sen og Ras­mus Qu­ist slut­te­de med ti­den 6.22,090 mi­nut­ter i pra­e­cis sam­me tid som den tyr­ki­ske båd, men tyr­ker­ne blev ef­ter må­l­fo­to hen­vist til fjer­de­plad­sen.

Mads Ras­mus­sen og Ras­mus Qu­ist er end­nu ik­ke sik­ret OLkva­li­fi­ka­tion. De skal først kva­li­fi­ce­re sig ved et ud­ta­gel­ses­sta­ev­ne se­ne­re det­te for­år.

I kvin­der­nes sing­lescul­ler lyk­ke­des det ik­ke for Fie Ud­by Erichsen at ro sig i fi­na­len. I kvin­der­nes dob­beltscul­ler kva­li­fi­ce­re­de Lis­bet Falch Jakob­sen og Ni­na Hol­len­sen sig til A-fi­na­len, da de vandt de­res op­sam­lings­he­at.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.