Li­ver­pools Em­re Can ska­det i seks uger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tors­da­gens dra­ma­ti­ske 4-3sejr over Borus­sia Dort­mund blev dyr for Li­ver­pool.

Mens fod­bold­klub­ben kan gla­e­de sig over avan­ce­men­tet til Eu­ro­pa Le­ague-se­mi­fi­na­len, må eng­la­en­der­ne ae­r­gre sig over, at klub­ben skal und­va­e­re Em­re Can i et godt styk­ke tid.

Den ty­ske lands­holds­spil­ler måt­te ud­gå 10 mi­nut­ter før tid med en an­kel­ska­de, der hol­der ham ude mel­lem fi­re og seks uger.

Det med­del­er Li­ver­pool på klub­bens hjem­mesi­de.

»Det er ik­ke ude­luk­ket, at den 22-åri­ge spil­ler kan ven­de til­ba­ge in­den sa­e­so­nen slut­ter,« skri­ver klub­ben.

Li­ver­pool mang­ler at spil­le syv kam­pe i Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.