Pragt­kas­ser af Ran­ders sa­en­ker AGF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ran­ders FC sej­re­de 2-0 på ude­ba­ne over lo­kal­ri­va­len AGF og pres­ser sig der­ved op på en fo­re­lø­big sjet­te­plads i Su­per­liga­en. Der­med er liga­ens num­mer ti, AGF, fort­sat uden liga­sejr i 2016. Glen Rid­ders­holms trop­per har spil­let uaf­gjort fem gan­ge og tabt to gan­ge i for­å­rets syv kam­pe og har kun bed­re po­int­høst i for­å­ret end ag­ter­lan­ter­nen Ho­bro.

Intensiteten var i top mel­lem de to lo­kal­ri­va­ler, men før­ste halv­leg end­te må­l­løs. Men det aen­dre­de sig hur­tigt i an­den halv­leg.

Godt et mi­nut var af­vik­let, da Kas­per Fi­sker trak ind i ba­nen fra høj­re­kan­ten og send­te et brag af sted fra godt 20 me­ter. Bol­den ram­te un­der­si­den af over­lig­ge­ren og strøg i mål bag den for­bløf­fe­de AGF-må­l­mand St­ef­fen Ras­mus­sen.

Og tre mi­nut­ter se­ne­re sak­ses­par­ke­de Mand­la Ma­sango bol­den i mål til Ran­ders-fø­ring på 2-0.

Ran­ders var det bed­ste hold ef­ter pau­sen og kun­ne på den bag­grund ta­ge tre fortjen­te po­int med hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.