Fre­de­rik Åkes­son,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Jeg hu­sker op­gø­re­ne som dra­be­li­ge. Der var blod, sved og tå­rer. Der var pak­ket med men­ne­sker, når vi kom to ti­mer før kamp­start; stem­nin­gen var fan­ta­stisk. Der blev gå­et til stå­let på isen, og der blev gå­et til stre­gen – og og­så lidt over. Alt var selv­føl­ge­lig ik­ke til­ladt på isen, men der blev gå­et til den. Man for­søg­te selv at sa­et­te si­ne gra­en­ser, når dom­me­ren ik­ke så det. Der var nog­le pro­fi­ler på Es­b­jergs hold, som vi skul­le for­sø­ge at sa­et­te ud af spil­let. Dem spil­le­de vi fy­sisk og ver­balt på, og Es­b­jerg gjor­de sand­syn­lig­vis det sam­me fra de­res si­de. Det var hår­de­re fy­sisk og me­re brutalt den­gang – og lidt me­re gla­di­a­to­r­ag­tigt. Is­ho­ck­ey er en kon­takt­sport – ik­ke en kampsport – og det fik man og­så lov at bru­ge mu­lig­he­den for. Men der blev sta­dig spil­let god og tek­nisk is­ho­ck­ey.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.