Kar­sten Ar­vid­sen,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Der var en helt sinds­syg stem­ning, da vi kom til hal­len i fi­na­le­kam­pe­ne. Folk stod der al­le­re­de, da vi kom to ti­mer før. Til op­varm­nin­gen var der fuldt hus. Der var gang i den på ba­nen, og det var der san­de­lig og­så uden for ba­nen. Fi­na­le­kam­pe­ne hav­de det he­le. Det var de to før­en­de hold i Dan­mark, og der var vir­ke­lig stor in­ten­si­tet. Der var had, og der var ka­er­lig­hed, og der var nok mest af det før­ste. Jeg hu­sker isa­er san­gen, ’Åh, Jan Jensen, gar­di­net, det blaf­rer’ (med re­fe­ren­ce til Es­b­jergs må­l­mand). Og det kan jeg hu­ske, for­di jeg i de fi­re fi­na­ler, jeg spil­le­de mod Es­b­jerg, var med til at vin­de tre af dem. Jeg hu­sker ty­de­ligt den sang, og jeg fik li­ge et flas­h­ba­ck, da til­sku­er­ne for­le­den i årets fi­na­le­se­rie be­gynd­te at syn­ge den igen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.