Las­se Degn,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Det var sinds­sygt fedt at stå i de kam­pe som ung spil­ler. Det var med til at ud­vik­le det med at la­e­re at pra­este­re, når der er al­ler­mest fo­kus og pres på. Det er al­tid godt at va­e­re bedst, når der er mest knald på. Det er no­get af det, jeg kan bru­ge i mit vi­de­re liv i dag. Nog­le gan­ge var det ba­re fedt at sid­de i om­kla­ed­nings­rum­met i Es­b­jerg og ta­en­ke, at vi har vun­det i de­res hu­le. Der er no­gen, der si­ger, at det er fe­dest at vin­de på hjem­me­ba­ne. Jeg er na­e­sten af den mod­sat­te hold­ning; at det er sjove­re at vin­de hos mod­stan­de­ren. Så har man rig­tigt få­et sår­et byt­tet.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.