DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dagens sto­re fod­bold­be­gi­ven­hed på dansk grund er selv­føl­ge­lig op­gø­ret i Par­ken mel­lem FC Kø­ben­havn og Brønd­by, og­så kal­det ’New Firm’.

Selv om Brønd­by i po­kal­kam­pen sam­me sted i for­ri­ge uge kla­re­de 1-1, har det ik­ke få­et Od­dset-spil­ler­ne til at mi­ste tro­en på, at Su­per­liga­ens fø­rer­hold og­så vin­der op­gø­ret i Su­per­liga­en mod ri­va­ler­ne fra den kø­ben­havn­ske Ve­s­tegn.

Så­le­des er 70 pro­cent af al­le ind­sat­ser sat på sejr til FCK, men uaf­gjort og sejr til Brønd­by blot har hen­tet hver 15 pro­cent af ind­sat­ser­ne.

»Brønd­by var ta­et på en sejr i sid­ste uge i DBU Po­ka­len i Par­ken, men har ik­ke vun­det en Su­per­liga-kamp i Par­ken si­den 2004. Det­te fak­tum sy­nes Od­dset-spil­ler­ne at la­eg­ge stor va­egt på i de­res ind­skud på kam­pen,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Henrik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.