2,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB har godt nok tabt de to se­ne­ste kam­pe, men i den før­ste var de uden top­sco­rer Ras­mus Fester­sen, mens de i Brønd­by mang­le­de Ras­mus Falk. De skul­le nu beg­ge va­e­re med, og så gi­ver det in­gen me­ning, at OB står i det­te od­ds. Vi­borg har gjort det godt i det­te for­år, men de har haft pro­ble­mer med fyn­bo­er­ne tid­li­ge­re på sa­e­so­nen, idet man har tabt beg­ge kam­pe mod dem uden at sco­re, og det har va­e­ret ef­ter kam­pe, hvor Vi­borg har haft sva­ert ved at spil­le sig igen­nem fyn­bo­er­nes de­fen­siv. Gan­ske flot va­er­di på, at OB ta­ger sej­ren hér.

Od­dset er fun­det hos Sportingbet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.