1 , 8 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sja­el­dent at se, at et hold kan fal­de så me­get i ni­veau som Bar­ce­lo­na si­den land­skampspau­sen. Bå­de Ney­mar, Lu­is Su­a­rez og Lio­nel Mes­si vir­ker ud­bra­end­te, og se­ne­st måt­te man bru­ge man­ge kra­ef­ter i CL-kam­pen mod At­le­ti­co Madrid. Selv­føl­ge­lig har de sta­dig så me­get klas­se, at de skal va­e­re sto­re fa­vo­rit­ter, men der­for kan det godt bli­ve me­re ja­evn­byr­digt end de fle­ste tror. Va­len­cia vi­ste klar frem­gang se­ne­st mod Se­vil­la og kan ta­ge til Camp Nou bå­de med selv­til­lid og for­ven­tet sta­er­ke­ste op­stil­ling. Spil på, at Va­len­cia mak­si­malt ta­ber med to mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +2,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.