Nyt fra SF: Vil le­ga­li­se­re can­na­bis

BT - - NYHEDER -

Brug og salg af can­na­bis skal ik­ke la­en­ge­re va­e­re ulov­ligt, me­ner SF, der på we­e­ken­dens lands­mø­de i Vej­le har ved­ta­get en ny po­li­tik på om­rå­det.

Tid­li­ge­re men­te par­ti­et ik­ke, at hash li­ge­frem skul­le le­ga­li­se­res, men blot at sam­fun­det skul­le va­e­re me­re åbent over for bru­gen. Men nu går par­ti­et alt­så fuldt­o­net ind for et au­to­ri­se­ret salg af can­na­bis.

»Jeg sy­nes, at det er ma­er­ke­ligt, at vi på den må­de kri­mi­na­li­se­rer en stor del af be­folk­nin­gen, når det i vir­ke­lig­he­den er et rus­mid­del, man kan sam­men­lig­ne med al­ko­hol,« si­ger Nin­na Thom­sen (SF), sund­heds­og om­sorgs­borg­me­ster i Kø­ben­havn.

Par­ti­et har ik­ke lagt sig fast på, un­der hvil­ken form can­na­bis skal le­ga­li­se­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.