Seks na­e­ring­s­tof­fer ...

BT - - NYHEDER -

A-VITAMIN fin­des i gu­le­rød­der, spi­nat, grøn­kål, abri­ko­ser og me­lo­ner. B12-VITAMIN fin­des kun i ani­mal­ske pro­duk­ter. Tang og ha­val­ger ba­e­rer dog mi­kro­or­ga­nis­mer med sig, som in­de­hol­der B12. Tag even­tu­elt et kost­tilskud. D-VITAMIN kan du i som­mer­hal­vå­ret få gen­nem so­lens strå­ler. PROTEINER be­hø­ver du ik­ke at va­e­re nervøs for. Dem kan du sag­tens få nok af gen­nem en plan­te­ba­se­ret kost i f.eks. ba­elg­frug­ter og fisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.