Var­men la­der ven­te på sig

BT - - NYHEDER -

Selv­om DMI mel­der om ud­sigt til en god som­mer, så må vi ven­te på den på kort sigt.

Der har va­e­ret gan­ske pa­ent vejr over det gan­ske land i en rum tid ef­ter­hån­den, og selv­om den net­op over­stå­e­de we­e­kend bød på en sna­ert af for­år, så skal vi ik­ke vaen­ne os alt for godt til det, forta­el­ler vagt­chef ved DMI, Mo­gens Røn­ne­bek.

»Når vi kom­mer mod slut­nin­gen af na­e­ste uge, har vi haft klart vejr, men det bli­ver no­get kol­de­re, så vi kan op­le­ve no­get nat­te­frost,« si­ger vagt­che­fen, der fort­sa­et­ter med dår­li­ge nyheder:

»Selv­om det er lidt usik­kert, så ser det ud til, der kom­mer by­ger fra fredag og we­e­ken­den over, så det kan gi­ve os lidt vin­ter­ligt vejr igen,« forta­el­ler Mo­gens Røn­ne­bek.

Vej­ret kom­mer el­lers til at duf­te en smu­le af for­år midt på ugen, in­den det ven­der den an­den vej.

»Ef­ter lidt usta­digt og bla­e­sen­de vejr mandag(i dag, red.), ta­ger vin­den af, og det kla­rer op, så vi får pa­ent vejr onsdag-tors­dag med 10-15 gra­der og solskin. Men det bi­der sig ik­ke fast,« si­ger Mo­gens Røn­ne­bek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.