Nej, kun kri­sten­dom hø­rer til i kir­ken

BT - - NYHEDER -

CHRI­STI­AN LANG­BAL­LE

dybt for­ar­ge­ligt og sta­er­kt op­rø­ren­de, at en imam la­e­ser op fra Kor­a­nen til en gud­stje­ne­ste i en fol­kekir­ke. Kir­ker­ne er for­be­holdt det krist­ne bud­skab. Fa­er­dig, bum. Det er det krist­ne bud­skab, der skal le­de kir­ker­ne. Al­min­de­li­ge fol­kekir­ke­krist­ne kom­mer jo i tvivl om, hvad fol­kekir­ken egent­lig står for, når man blan­der det he­le sam­men i en pa­e­re­va­el­ling. Hvis man så ger­ne vil ta­le sam­men på tva­ers af re­li­gio­ner, må man gø­re det et an­det sted og ik­ke til en gud­stje­ne­ste. For ek­sem­pel var der og­så en biskop, der nytår­s­af­ten stil­le­de sig op med en imam til DRs nytårs­gud­stje­ne­ste. Og nu ser vi en dom­provst, der gør no­get af det sam­me. Jeg tror, der er man­ge, der ta­en­ker, hvad det i grun­den er, fol­kekir­ken står for. Er det så­dan et mul­ti­re­li­gi­øst tem­pel, el­ler er det et rum, hvor det krist­ne bud­skab skal for­kyn­des?

JEG FIN­DER DET JEG ER SELV

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.