My­an­mar-re­ge­ring benå­der fan­ger

BT - - NYHEDER -

My­an­mars nye pra­esi­dent Htin Ky­aw har benå­det over 60 po­li­ti­ske fan­ger, op­ly­ser en or­ga­ni­sa­tion, der føl­ger de po­li­ti­ske fan­gers si­tu­a­tion. Benåd­nin­gen er den før­ste sto­re po­li­ti­ske be­slut­ning, som pra­esi­dent Htin Ky­aw har truf­fet.

De sne­se­vis af fan­ger er ble­vet benå­det på My­an­mars tra­di­tio­nel­le nytårs­søn­dag. Iføl­ge pra­esi­den­tens kon­tor er i alt 80 fan­ger benå­det, men det frem­går ik­ke, hvor man­ge af dem der er po­li­ti­ske fan­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.