Ne­ta­ny­a­hu: Go­lan til­hø­rer Is­ra­el

BT - - NYHEDER -

Go­lan­høj­der­ne »vil for evigt for­bli­ve på is­ra­el­ske ha­en­der«, prok­la­me­re­de den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hu i går til na­tio­nal ra­dio.

Go­lan­høj­der­ne er et bjerg­om­rå­de i det syd­ve­st­li­ge Sy­ri­en, der lig­ger på gra­en­sen til Is­ra­el, Li­ba­non og Jor­dan.

Si­den Seks­da­ge­skri­gen i 1967, hvor stør­ste­delen af den ara­bi­ske be­folk­ning flyg­te­de, har Is­ra­el haft kon­trol over om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.