Na­tio­na­li­ster vil ha­ve af­stem­ning

BT - - NYHEDER -

Le­de­ren af Det Skot­ske Na­tio­nal­par­ti (SNP), Ni­co­la Stur­geon, sag­de i går, at det skot­ske par­la­ment bør ha­ve ret til at hol­de en ny fol­ke­af­stem­ning, hvis Skot­land bli­ver meldt ud af EU ’mod vo­res vil­je’.

Skot­ter­ne stem­te ’nej’ til uaf­ha­en­gig­hed fra Stor­bri­tan­ni­en i ef­ter­å­ret 2014.

Op til den bri­ti­ske fol­ke­af­stem­ning om EU-med­lem­ska­bet 23. ju­ni gør Ni­co­la Stur­geon det klart, at hun øn­sker end­nu en fol­ke­af­stem­ning.

»En så­dan fol­ke­af­stem­ning bør fin­de sted, hvis det klart og ty­de­ligt kan ses, at uaf­ha­en­gig­hed er ble­vet det fo­re­truk­ne for et fler­tal i den skot­ske be­folk­ning,«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.