Dansk sang­stjer­ne skal va­e­re far

BT - - NYHEDER -

FA­MI­LIE Som­me­ren kom­mer til at by­de på en ny og be­tyd­nings­fuld ti­tel for 37-åri­ge Bry­an Ri­ce. Den dan­ske mu­si­ker bli­ver nem­lig far til en lil­le pi­ge, som han ven­ter sam­men med sin ka­e­re­ste Mads Eng­gaard og en ve­nin­de. Det op­ly­ser den dan­ske po­p­stjer­ne på sin Fa­ce­book-pro­fil.

»Én mor, to fa­ed­re og til ju­ni en lil­le pi­ge. Vi gla­e­der os,« skri­ver den dan­ske san­ger, der ly­der det bor­ger­li­ge navn Bri­an Ris­berg Clau­sen, til et bil­le­de af ham med part­ne­ren, Mads Eng­gaard, og sku­e­spil­ler­ve­nin­den An­ne Gry Hen­nings­en, der blandt an­det er kendt for sin rol­le som Ditte i Tho­mas Vin­ter­bergs film ’Kol­lek­ti­vet’.

37-åri­ge Bry­an Ri­ce blev kendt, da han i 2005 storme­de frem med num­me­ret ’No Pro­mi­ses’, som var so­und­tra­ck­et til fil­men ’Nyn­ne’, og året ef­ter fulg­te han suc­ce­sen op med al­bum­met ’Con­fes­sio­nal’.

Han har fle­re gan­ge stå­et på sce­nen som del­ta­ger i det dan­ske Me­lo­di Grand Prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.