LAR­MEN­DE

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Stå­le Sol­bak­ken Hav­de sat sit FCK-hold langt bed­re op end i det se­ne­ste der­by og fik og­så sør­get for at luk­ke Ka­h­len­berg ned med sin tak­tik. INDSKIFTERE

Benja­min Ver­bic (7) ind for Kas­per Kusk (56.), Bas­hkim Kadrii (7) ind for Yous­sef Tou­touh (66.), An­dreas Cor­ne­li­us (UB) ind for Ni­co­lai Jør­gen­sen (79.)

GULDSNAK glad for ta­le for me­get om: Mester­ska­bet. Sva­ret har tit va­e­ret det sam­me. At man i FC Kø­ben­havn al­tid er fa­vo­rit til at vin­de mester­ska­bet, og at man tror på det igen i år. Ta­bel­len un­der­stre­ger, at der er me­re end ba­re en tro på det i ho­ved­sta­den. Ni po­int er FCK for­an Søn­derjy­ske på an­den­plad­sen ef­ter gårs­da­gens der­by­sejr på 2-0 over Brønd­by.

Og så kun­ne Sol­bak­ken godt åb­ne lidt me­re op om dansk fod­bolds stør­ste ta­bu de se­ne­re år. Gul­det.

»Jeg tror, vi vin­der. Og vi skal vin­de,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken, men kom og­så med år­sa­gen til, at han ik­ke al­le­re­de har iført sig guld­ha­bit­ten.

»Hvis du si­ger, at FC Kø­ben­havn er Re­al Madrid el­ler Bar­ce­lo­na i Spa­ni­en, ser du, hvor hur­tigt det kan ven­de. Hvis du er Re­al Madrid-fan, øj­ner du plud­se­lig et lil­le håb. Hvis Bar­ce­lo­na vin­der i af­ten, så er alt åbent. Det er jo lidt der­for, at vi ger­ne vil hol­de det ude,« si­ger Sol­bak­ken.

Guld­hå­bet blev gjort no­get stør­re ef­ter sej­ren i ri­va­l­op- Det var na­e­sten li­ge så en­si­digt på ba­nen, som det var på tri­bu­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.