TAVS­HED

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

gø­ret helt uden mod­stan­der­fan­se­ne, som hav­de boy­kot­tet der­by­et. FC Kø­ben­havn vi­ste, at hol­det hav­de ni­veau til me­re end Brønd­by. Og det var isa­er Ni­co­lai Jør­gen­sen, der før­te an i den fore­vis­ning. Med to mål fik an­gri­be­ren sluk­ket en må­neds må­ltørst.

»Det har va­e­ret pisse-ir­ri­te­ren­de. At sco­re mål er det bed­ste, der fin­des. Nog­le gan­ge er det ba­re som om, at bol­den ik­ke lan­der der, hvor den ple­jer at gø­re. Man får ik­ke prik­ket de hal­ve chan­cer i mål. Det er to­talt ir­ri­te­ren­de. Det er no­get, man he­le ti­den ar­bej­der på – at fin­de til­ba­ge til må­l­for­men. Nu score­de jeg to mål med lands­hol­det, og så er jeg og­så kom­met til­ba­ge her,« si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen

Gla­e­den var na­tur­ligt nok stor i FCK-lej­ren, og ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken hav­de sit sta­te­ment klar om kam­pen, da han tris­se­de ud til jour­na­li­ster­ne. En lil­le stikpil­le til kon­kur­ren­ten.

»Det var na­e­sten li­ge så en­si­digt på ba­nen, som det var på tri­bu­nen,« sag­de Sol­bak­ken. En an­det men­talt ni­veau Den ud­mel­ding var Da­ni­el Ag­ger ik­ke nød­ven­dig­vis ue­nig i. Brønd­by-styr­man­den hav­de set sit hold bli­ve spil­let ned i før­ste halv­leg, og der­for hav­de der va­e­ret mas­ser at ta­le om i pau­sen, da FC Kø­ben­havn sta­dig ba­re var for­an med et en­kelt mål.

»De vin­der 2-0, så det kan de vel godt me­ne. Det var egent­lig et fair re­sul­tat. De var skar­pe­re på fle­re pa­ra­me­tre og i de af­gø­ren­de fa­ser,« sag­de Ag­ger og af­slø­re­de lidt af pau­sesnak­ken.

»Det, der blev kra­e­vet i pau­sen, var, at vi kom op på et helt an­det men­talt ni­veau.«

Det ni­veau skal Brønd­by fin­de frem onsdag, hvor de to ri­va­ler mø­des på Brønd­by Sta­dion i po­kal-se­mi­fi­na­lens re­tu­ro­p­gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.