Po­int for ra­se­ri­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Egent­lig var sta­dion og for så vidt al­le Lei­ce­ster-spil­ler­ne be­gej­stre­de for de 90 mi­nut­ters spil, der var gå­et for­ud, og re­sul­ta­tet 2-2 mod et me­get sta­er­kt West Ham-hold, der bej­ler til Cham­pions Le­ague-plad­ser­ne, ryk­ke­de på sin vis sen­sa­tions­hol­det et skridt na­er­me­re mester­ska­bet.

Men kri­tik­ken af dom­me­ren og for­nem­mel­sen af, at han sat­te en ka­ep i Lei­cesters guld­hjul, var ik­ke til at ta­ge fejl af, og Pe­ter Sch­mei­chel var vel den, der ud­tryk­te det skar­pe­st.

»Er den dom­mer på stof­fer,« skrev Kas­per Sch­mei­chels far un­der­vejs i kam­pen på Twit­ter, og se­ne­re ud­dy­be­de han.

»Be­kla­ger, men det her må va­e­re den va­er­ste dom­mer no­gen­sin­de,« til­fø­je­de Sch­mei­chel se­ni­or, hvis twe­et på få mi­nut­ter blev delt i tu­sin­de­tal.

Og det er ik­ke helt ukor­rekt at si­ge, at der var no­get at kom­me ef­ter for fa­mi­li­en Sch­mei­chel og de man­ge Lei­ce­ster-fans, der i slut­nin­gen af kam­pen sang ’2-1 til dom­me­ren’ samt ’I sny­der, og I er af­slø­ret’ igen og igen. An­dre ska­eldsord og be­va­e­gel­ser med den ene hånd mod dom­me­ren tå­ler ik­ke at bli­ve be­skre­vet i dis­se spal­ter. Tyn­de straf­fes­park Det, selv om Jon Moss el­lers hav­de gjort ska­den god igen ved at døm­me et tyndt, tyndt straf­fes­park til hjem­me­hol­det i de al­ler­sid­ste se­kun­der af kam­pen, så ind­skif­te­de Leo­nar­do Ul­loa kun­ne sik­re et vig­tigt po­int.

For­in­den hav­de han nem­lig gi­vet før­ste halv­legs ene­ste målsco­rer, Lei­ce­ster-ynd­lin­gen Ja­mie Var­dy, et gult kort for film, og da det var hans an­det i kam­pen, be­tød det, at ’The Foxes’ i over en halv ti­me måt­te spil­le med en mand i un­der­tal og der­med ha­ve en min­dre chan­ce for at ta­ge de tre po­int, hol­det lå til at få.

Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster så trods kun 10 mand ud til at kun­ne kva­e­le kam­pen, men så gjor­de Jon Moss sig end­nu me­re upo­pu­la­er seks mi­nut­ter før tid og døm­te et straf­fe-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.