Dort­mund rej­ser sig fra gi­gantskuf­fel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tre da­ge ef­ter den van­vit­ti­ge skuf­fel­se i Eu­ro­pa Le­ague, hvor Borus­sia Dort­mund sat­te en fø­ring på 3-1 over styr og tab­te 3-4 til Li­ver­pool, for­må­e­de Dort­mund at rej­se sig i den hjem­li­ge li­ga.

På hjem­me­ba­ne vandt Dort­mund med over­be­vi­sen­de 3-0 over Ham­bur­ger SV i Bun­des­liga­en. Dort­mund er al­le­re­de sik­ker på at slut­te på mindst an­den­plad­sen, men med sej­ren hol­der hol­det og­så fast i det no­get spink­le håb om at fravri­ste Bay­ern Mün­chen før­ste­plad­sen. Bay­ern fø­rer med syv po­int ned til Dort­mund med fi­re spil­ler­un­der til­ba­ge.

Med ne­der­la­get må HSV fort­sat se sig som en del af nedryk­nings­kam­pen. Hol­det har tre po­int ned til tred­jesid­ste­plad­sen, der ud­lø­ser en play­of­f­kamp om over­le­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.