Val­gren ta­et på sen­sa­tio­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STOLT

»Jeg prø­ve­de ba­re at tra­ek­ke helt ind mod ven­stre for at se, om han led lidt på mit hjul. Men han var desva­er­re hur­ti­ge­re end mig, og jeg var sgu fa­er­dig til sidst,« si­ger Val­gren til TV2 Sport. Fik vist sig frem Der­for end­te det alt­så med en sejr til En­ri­co Gasparotto, som og­så vandt Am­stel Gold Ra­ce i 2012. Mi­cha­el Val­gren vir­ke­de dog umid­del­bart me­re stolt af an­den­plad­sen end skuf­fet over, at det ik­ke blev til den ul­ti­ma­ti­ve tri­umf.

»Det er ae­r­ger­ligt ik­ke at vin­de, når jeg er så ta­et på, men jeg vil si­ge, at jeg kør­te og­så lidt for an­den­plad­sen til sidst, da vi hav­de for­sprin­get. Jeg sy­nes, det var bed­re at bli­ve num­mer to end num­mer 17,« si­ger Mi­cha­el Val­gren til TV2 Sport.

Med an­den­plad­sen – der er det bed­ste dan­ske re­sul­tat i Am­stel Gold Ra­ce si­den Bjarne Riis’ sejr i 1997 – må man for­mode, at Mi­cha­el Val­gren har skabt go­de be­tin­gel­ser for sig selv og sin agent i ar­bej­det med at fin­de et nyt hold til na­e­ste sa­e­son, hvor hans nu­va­e­ren­de hold, Team Tin­koff, ik­ke la­en­ge­re ek­si­ste­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.