Be­folk­nings­va­ekst på OL-hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ma­ra­ton­lø­be­ren Ab­di Hakin Ulad er klar til at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved som­me­rens OL i Rio de Ja­neiro. Den 24-åri­ge lang­di­stan­ce­lø­ber med so­ma­li­ske rød­der ind­fri­e­de i går OL-kra­vet ved Ham­burg Ma­rat­hon, da han blev num­mer 11 i Ham­borgs ga­der i ti­den 2.14,03 ti­mer.

Sam­ti­dig vok­se­de det dan­ske OL-hold i svøm­ning til 13 mand. På bag­grund af pra­e­sta­tio­ner­ne ved Da­nish Open blev An­ders Lie, Da­ni­el Skaa­ning, Sø­ren Da­hl og Magnus Wes­ter­mann ud­ta­get til 4 x 200 fri-hold­kap­pen.

I for­vej­en er Lot­te Fri­is, Je­a­net­te Ot­te­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, Mie Ø. Ni­el­sen, Per­nil­le Blu­me, Vik­tor Bro­mer, An­ton Ørskov Ip­sen, Mads Gla­es­ner og Pál Jo­en­sen en del af OL-hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.