DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvis man skal tro de dan­ske fans, der har Od­dset på den kom­men­de sa­e­son af Ga­me of Thro­nes, så be­gyn­der Ho­dor snart at si­ge me­re end »Ho­dor«.

Det står klart for od­dsa­et­ter­ne hos Dan­ske Spil, ef­ter dan­sker­ne de sid­ste 14 da­ge har kun­net spil­le på se­ri­en.

»At »Ho­dor« si­ger an­dre ord end »Ho­dor« i sa­e­son 6 er det mest po­pu­la­e­re va­ed­demål, vi har på se­ri­en. Det det er det, al­ler­f­lest har od­dset på, si­ger od­ds­sa­et­ter Mat­hi­as Rei­mer Lar­sen fra Dan­ske Spil.

Når man ta­ler om se­ri­en Ga­me of Thro­nes, er man og­så nødt til at ta­le om, hvil­ke fi­gu­rer der mon dør i den­ne sa­e­son. Her er de spil­len­de fans hel­ler ik­ke i tvivl.

He­le 40 pro­cent af dem, der har od­dset på, hvem der dør først, har valgt Theon Greyjoy. Fi­gu­ren var i en søl­le til­stand, da han i slut­nin­gen af sa­e­son fem sprang ud fra Vin­ter­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.