2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var no­get af en streg i reg­nin­gen for Sto­ke, at Ja­ck But­land blev ska­det, og si­den da har man da og­så luk­ket seks mål ind i to kam­pe. Hel­dig­vis har man ik­ke det vil­de at spil­le for, og der­for bør der igen va­e­re lagt op til man­ge mål. Tot­ten­ham har en sta­erk of­fen­siv og skal jag­te tre po­int for at hol­de liv i guld­drøm­men, hvil­ket kan ska­be hul­ler bag­u­de, og oveni må Sto­ke så und­va­e­re for­sva­re­ren Eric Pie­ters på grund af ka­ran­ta­e­ne. De har så godt nok tvivl om Marko Ar­nau­tovic, men al­li­ge­vel bør tre mål i den­ne kamp va­e­re et gan­ske op­lagt va­ed­demål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.