1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er gan­ske en­kelt im­po­ne­ren­de, hvad Jonas Dal har få­et gjort ved Es­b­jergs el­lers skrø­be­li­ge de­fen­siv. Se­ne­st blev FCN holdt ne­de på et mini­mum af chan­cer, og ene­ste for­årsne­der­lag er så­le­des i Par­ken mod FCK. Her ga­el­der det et FCM-hold, som har haft sva­ert ved at pra­este­re på ude­ba­ne. Blot én af de se­ne­ste ni kam­pe på frem­med gra­es er vun­det, og tin­ge­ne bli­ver ik­ke bed­re af, at man mang­ler Tim Sparv på grund af ka­ran­ta­e­ne. Es­b­jergs sam­men­tøm­re­de en­hed bør der­for ha­ve en god chan­ce for at hen­te po­int, og be­ta­lin­gen er i hvert fald fin.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.