2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pa­ris FC har va­e­ret som for­vand­le­de i de se­ne­ste to kam­pe, som man beg­ge har vun­det, og nu er det ik­ke helt ure­a­li­stisk med for­bli­ven i ra­ek­ken. Man skul­le kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og selv om det er top­hol­det på ude­ba­ne, skal man slet ik­ke af­vi­se, at de kan vin­de igen. Di­jon er gå­et lidt i stå og har blot vun­det én af de se­ne­ste fi­re hjem­me­kam­pe, og må til­med und­va­e­re sin bed­ste for­sva­rer i Chri­stop­he Jul­li­en på grund af ka­ran­ta­e­ne. Selv­føl­ge­lig skal de sta­dig va­e­re fa­vo­rit­ter, men det vir­ker som et for­nuf­tigt langskud at smi­de skil­lin­ger ef­ter Pa­ris FC.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.