Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Kri­sti­an Jensen Hvis vi ved, en mis­sion vil gi­ve ci­vi­le tab med 100 pct. sik­ker­hed, så skal vi æn­dre mis­sio­nen, så vi kan ha­ve en mu­lig­hed for at gø­re det uden ci­vi­le tab. Men jeg kan ik­ke love, det bli­ver uden ci­vi­le i tab. I krig, li­ge som i en hver­dags­si­tu­a­tion sker der fejl

Uden­rigs­mi­ni­ster ( V) til tv2. dk om DKs ind­sats mod IS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.