Tyr­ki­et tru­er med at sløj­fe mi­gran­taf­ta­le

BT - - NYHEDER -

Tyr­ki­et sen­der en in­di­rek­te ad­var­sel til Eu­ro­pa. Hvis ik­ke eu­ro­pæ­er­ne le­ver op til de­res for­plig­tel­ser, vil re­ge­rin­gen i Anka­ra an­nul­le­re en om­fat­ten­de af­ta­le, der skal let­te EUs sto­re pro­ble­mer med flygt­nin­ge.

Af­ta­len blev un­der­skre­vet i marts. For­må­let er at brem­se strøm­men af flygt­nin­ge til Eu­ro­pa.

Af­ta­len ind­be­fat­ter, at al­le flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der an­kom­mer til de græ­ske øer, skal sen­des re­tur til Tyr­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.